Persondatapolitik

1. Generelt

Denne politik omhandler behandling af dine persondata, som Stohn Advokatanpartsselskab (”Stohn”, ”os”, ”vores”, ”vi”) indsamler og behandler. Stohn er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8.

2. Indsamling af personoplysninger

Stohn indsamler og registrerer personoplysninger, herunder navn, telefonnummer, adresse, mailadresse, betalingsoplysninger, CPR-nr., økonomiske og sociale forhold, og andre oplysninger der kan bruges til at identificere fysiske personer, og som skal bruges i udøvelsen af vores forretning. Definitionen ”personoplysninger” omfatter ikke juridiske personer. I visse tilfælde kan konkrete sager eller øvrige forhold fordre, at der udover almindelige personoplysninger som nævnt ovenfor, også behandles oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger. Oplysningerne indsamles direkte hos dig eller fra tredjemand, herunder samarbejdspartnere, klienter, offentlige myndigheder og andre.

3. Behandlingen af personoplysninger

Advokatydelser

Ved udøvelsen af advokatvirksomhed og levering af tjenester i denne forbindelse, vil vi især behandle oplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens, artikel 6.1.b om nødvendig behandling for opfyldelse af kontrakt og/eller aftaleforhold, artikel 6.1.c om nødvendig behandling for opfyldelse af lovkrav, heriblandt hvidvaskloven, artikel 6.1.f, hvorefter en interesseafvejning og den legitime interesse i at forsvare et retskrav og/eller opfylde en aftale, nødvendiggør behandling, artikel 9.2.f, om håndhævelse eller forsvar af retskrav. Personfølsomme oplysninger vil typisk blive behandlet med hjemmel i art. 9.2.f, artikel 10, om strafbare forhold og lovovertrædelser, artikel 87 om personnumre (CPR-nr).

Markedsføring

I forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, kan vi indhente personoplysninger, til brug for målrettet markedsføring, hvilket er hjemlet i forordningens artikel 6.1.f., hvorefter vi efter en interesseafvejning har en legitim interesse i at målrette og optimere vores markedsføring. De indhentede personoplysninger vil hovedsageligt bestå af cookies, hvilket der kan læses mere om i vores cookiepolitik nedenfor.

Formålet med vores indsamling af personoplysninger er:

  • At kunne levere vores tjenester og rådgivning, i forbindelse med aftaler indgået med dig.
  • At yde rådgivning og kommunikere med dig før, inden og efter indgåelse af aftaler.
  • At indberette oplysninger til offentlige myndigheder på dine vegne, når vi er retligt forpligtet hertil eller til opfyldelsen af aftaler.
  • At administrere vores bogføring og regnskab, samt overholde lovkrav i denne forbindelse.

4. Modtagere af personoplysninger

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet lagring af elektroniske oplysninger og levering af IT-tjenester. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Oplysninger videreføres ikke til lande udenfor EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt i forbindelse med udøvelsen af vores virksomhed, eksempelvis overførsel af oplysninger til en klient, domstol, part i en retssag, offentlige myndigheder og andre. Herudover kan nødvendige oplysninger deles med eksempelvis IT-leverandører udenfor EU/EØS, såfremt dette er nødvendigt for levering af IT-tjenesten. Al overførsel af data til lande udenfor EU/EØS sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 49, og efter indgåelse af nødvendige og godkendte standard contractual clauses (SCC) og/eller contractual clauses (CC).

5. Dine rettigheder

Som registreret, har du en række rettigheder, i henhold til databeskyttelsesforordningen:

Oplysningsretten

Du kan til enhver tid anmode os om oplysning, om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilke former for oplysninger der er tale om, formål med registreringen, hvorfra vi har indhentet oplysningerne, og om hvem der ellers måtte modtage disse oplysninger.

Den registreredes indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i alle de oplysninger, som Stohn har om dig. Du kan rette skriftlig henvendelse til os herom i henhold til kontaktoplysningerne i pkt. 8. Der kan forventes en vis svartid, og du kan blive bedt om at dokumentere din identitet.

Retten til berigtigelse

Du har til enhver tid ret til at få berigtiget personoplysninger om dig, såfremt disse er urigtige. Du opfordres til at rette skriftlig henvendelse til os, såfremt du bliver opmærksom på, at vi har registreret urigtige oplysninger om dig, således at disse oplysninger kan blive rettet.

Retten til sletning (retten til at blive glemt)

I visse tilfælde har du ret til at få slettet alle eller dele af de personoplysninger, som vi har indhentet om dig, før indtrædelsen af vores generelle tidspunkt for sletning. Dette kan eksempelvis være, hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i henhold til vores legitime og lovlige behandling af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, der foretages med henblik på direkte markedsføring samt profilering i denne sammenhæng.

6. Sletning af persondata

Oplysninger, som er givet af dig eller indsamlet af os, i forbindelse med et forretningsforhold mellem dig og Stohn, opbevares som udgangspunkt i 10 år efter endt forretningsforhold, hvorefter de anonymiseres. Oplysningerne kan dog opbevares i længere tid, såfremt dette er nødvendigt, for at vi kan overholde vores forpligtelser fx i forhold til service, reklamation, retskrav og overholdelse af lovregler.

Hjemmesidebesøg

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der cookies, der kan indeholde personoplysninger. Du kan læse mere herom i Stohns cookiepolitik nedenfor.

7. Klagemulighed

Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine persondata. Datatilsynet kan blandt andet træffes på dt@datatilsynet.dk eller telefon 0045 33 19 32 00.

8. Kontaktoplysninger

Stohn Advokatanpartsselskab

Esplanaden 26

1263 København K

CVR-nr. 41 01 39 90

Telefon: 0045 31 15 55 55

Email: post@stohn.dk

Hjemmeside: www.stohn.dk

Cookiepolitik

1. Generelt

Når du besøger og anvender vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien og brugen af hjemmesiden. Hvis du ikke ønsker denne indsamling af relevante oplysninger, kan du til enhver tid tilpasse eller fravælge brugen af cookies i cookieoversigten i bunden af hjemmesiden og undlade videre brug af hjemmesiden.

2. Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Det er til enhver tid muligt at slette eller blokere for cookies i cookieoversigten.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Websitet indeholder cookies fra tredjeparter. De forskellige cookies og deres funktioner fremgår af cookieoversigten. Oplysninger kan indeholde persondata, og kan blive delt med tredjeparter, herunder annoncører, og kan for denne tjenestegrundlaget, såfremt disse måtte kræve dette.

3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Se vejledning her: Slet eller bloker cookies

4. Formål med cookies på vores website:

  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
  • Trafikmåling, så vi ved, hvor mange, der besøger vores site.
  • Webanalyse, for at forstå, hvordan du bruger vores website og forbedre din brugeroplevelse.
  • Relevant markedsføring, for at vise dig annoncer, der er mest relevant for dig.

5. Personoplysninger

Generelt vil der indsamles oplysninger, der kan identificere dig, fx når du besøger vores hjemmeside. Læs mere om vores behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik ovenfor.

6. Slet eller bloker cookies

Du kan slette eller blokere for cookies på din computer eller mobile enhed ved at ændre dine indstillinger i din browser. Hvordan du gør dette, afhænger af hvilken browser du anvender. Bemærk, at hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

7. Kontakt

Har du spørgsmål om cookies på vores hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne i vores persondatapolitik ovenfor.