Ny typeformular for udlejning af private beboelseslejligheder og værelser

Ny typeformular for udlejning af private beboelseslejligheder og værelser

Udlejere skal være opmærksomme på nye begrænsninger af, hvor meget der kan skrives ind i lejekontrakten, og hvilke steder forskellige vilkår skal skrives ind. Det er konsekvensen af en ny typeformular A, 9. udgave, som skal anvendes i lejeforhold, der indgås den 1. juli 2015 og derefter.

Folketinget har vedtaget ændringer af lejelovgivningen, som træder i kraft den 1. juli i år. På den baggrund er der kommet en ny typeformular A, 9. udgave for udlejning af beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål og værelser i private udlejningsejendomme, som erstatter den gældende typeformular A, 8. udgave.

Ændringer i typeformularen
Den nye typeformular indeholder flere ændringer i forhold til den gamle typeformular. Blandt andet er der indsat en ny § 10, der giver udlejer mulighed for at anføre oplysninger om det lejede, herunder praktiske oplysninger om forholdene i ejendommen. § 10 må dog ikke indeholde vilkår, som allerede følger af lejeloven, eller som er fravigelser fra loven.

Fravigelser anføres som tidligere i typeformularens § 11, men udlejer skal her være opmærksom på, at vilkår, som i sin helhed allerede følger af lejelovgivningen eller af en husorden, ikke må anføres her. Dette betyder i praksis, at udlejer for eksempel ikke må lave vilkår om flyttesyn ved fraflytning, da denne pligt nu fremgår af den nye lejelov.

Udlejer skal således være opmærksom på begrænsningerne af, hvor meget der kan skrives ind i lejekontrakten og hvilke steder, forskellige vilkår skal skrives ind.

Se den nye typeformular her.

Baggrunden for ny typeformular A, 9. udgave
Den ny typeformular A, 9. udgave er autoriseret pr. 1. juli 2015 og kan derfor kun bruges i lejeforhold, som indgås den 1. juli og herefter.

Indtil den 1. juli 2015 skal den gældende typeformular A, 8. udgave anvendes. Det afgørende for, om man skal anvende den gamle eller den nye typeformular, er således, om udlejer og lejer indgår lejeaftalen før eller efter den 1. juli 2015.

Se bekendtgørelsen her.