Lejer fik erstatning for ulovlig ombygning mv.

Lejer fik erstatning for ulovlig ombygning mv.

Erhvervslejer blev tilkendt godt 1,9 mio. kr. for udlejers misligholdelse af lejekontrakten ved at udleje til konkurrerende virksomhed og ombygge et storcenter til permanent skade for lejerens virksomhedsdrift.


En lejer havde drevet bodega fra sit lejemål, der lå i et mindre center i omkring 25 år. Lejer havde inden for de seneste år planlagt og påbegyndt en tilbygning for at udvide sit sortiment med grill-varer. Det var aftalt i lejekontrakten, at der ikke måtte ske udlejning restauration fra andet lokale i ejendommen. Uden varsel påbegyndte udlejeren en større opbygning af centeret. Det viste sig, at udlejeren tilmed havde indgået en aftale om udlejning af nabolejemålet til restauration. Med bistand fra STOHN blev lejemålet bragt til ophævelse og der blev krævet erstatning for tabet. Udlejer mente ikke, at der var noget grundlag for at kræve erstatning, hvorfor der blev udtaget stævning med krav om betaling. Boligretten kom frem til, at udlejeren  dels havde igangssat ombygningen i strid med erhvervslejeloven. Derudover havde handlet ansvarspådragende blev at udleje til en konkurrerende virksomhed. Lejer blev tilkendt en erstatning på godt 1,9 mio. kr.

AS-PROFIL


Sagen blev ført af advokat Allan Stohn på lejers vegne. Såfremt du har spørgsmål til området omkring erhvervslejeret, kan advokat Allan Stohn kontaktes på as@stohn.dk eller ved at kontakte vores kontor.