Entrepriseret og Mangler ved Fast Ejendom

Entrepriseretten er en af vores fire hjørnesten. Vi behandler en lang række entreprisesager årligt og fører sager ved både de almindelige domstole og Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Indgåelse af Entreprisekontrakter

Vi rådgiver private og professionelle aktører inden for byggeri, herunder om AB/ABR/ABT og AB-Forbruger.

Mangler ved Byggeri

Mangler udgør en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem byggeriets parter. Vi bistår med både mangelhåndteringen opstået under byggeprocessen samt efter en entreprises aflevering. Rådgivningen omfatter såvel den umiddelbare reaktion, sikring af bevis og retssagsbehandling.

Mangler ved Fast Ejendom (Køb og Salg)

Vi bistår såvel købere som sælgere i forbindelse med tvister om mangler ved fast ejendom. Heri indgår tvister mellem sælger og køber såvel som den forsikringsretlige tvist.

Syn- og skøn, stadeopgørelse samt sagkyndige beslutninger

Tvister om fejl og mangler skal gribes rigtigt an for at sikre det fornødne bevis ved en eventuel senere retslig afgørelse. Vi rådgiver alle aktører i byggebranchen om gennemførelse af syn og skøn, stadeopgørelser og sagkyndige beslutninger.

Forsikring

Vi bistår i forbindelse med fastlæggelse af krav til forsikringsdækning iht. entrepriseaftalen samt vedrørende spørgsmål om forsikringsdækning og regres.

Vi har væsentlig erfaring med at bistå og rådgive entreprenører, bygherrer og assurandører om alle aspekter af entrepriseforsikring, herunder vedrørende:

  • Fastlæggelse af dækningsomfang
  • Dækningsberettigede skader
  • Dækningsundtagelser
  • Driftstab
  • Ansvarsspørgsmål

Øvrige Områder

Andre dele af entrepriseretten, som vi også beskæftiger os med:

  • Krav ved forsinkelse af byggeri
  • Konflikthåndtering og tvister
  • Retssags- og voldgiftsbehandling

Entrepriseretlige Nyheder