Fast Ejendom

Hos Stohn bistår vi med rådgivning ved køb og salg af erhvervsejendomme, både ved aktivoverdragelse og ved overdragelse af selskaber

En ejendomstransaktion kræver grundig forberedelse for at afdække alle tænkelige udfordringer, inden aftalen indgås. Vi har mange års erfaring med at forhandle og gennemføre danske som internationale køb og salg af ejendomme, bl.a. hoteller, butikscentre, kontor-, industri-, butiks- og boligejendomme.

Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate)

Vi bistår med juridiske due diligence-undersøgelser – på såvel køber- som sælgersiden – i forbindelse med overdragelse af større ejendomme, porteføljer af ejendomme samt ved overdragelse af ejendomsselskaber.

Ejendomsudvikling og -projekter

Vi rådgiver developere og ejendomsejere ved værdiforøgende udvikling af fast ejendom. Vi arbejder i spændingsfeltet mellem jura og business og er fokuseret på at bidrage med løsninger, der er juridisk rigtige og samtidig afstemt efter de forretningsmæssige behov.

Rådgivning vedrørende private ejendomme

Vi rådgiver om alle juridiske aspekter i forbindelse med private ejendomme, herunder bl.a. udarbejdelse af overdragelsesaftaler, berigtigelse af handler, juridisk due diligence, panteretlige forhold samt oprettelse og opløsning af samejeoverenskomster.

Tinglysning

Vi yder bistand og rådgivning i forbindelse med tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom, herunder tinglysning af skøder, servitutter, deklarationer mv., som kan lyses på den faste ejendom. Vi bistår også med tinglysning af panterettigheder.

Øvrige områder

Andre forhold inden for ejendomstransaktioner, som vi også beskæftiger os med:

  • Overdragelse af ejendomsporteføljer
  • Lejeretlige forhold
  • Ejer- og andelsboliger
  • Bygningsforsikringer
  • Tvangsauktioner
  • Retslige tvister